กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

1. โปรแกรม logbook กับคู่มือการใช้งาน

2.เอกสารประกอบ วฐ 1-2-3